Veramme grondwerken

Recyclagepark


Heeft u kleinere hoeveelheden afval, rechtstreeks van uw bouwwerf of renovatieproject? Heeft u afval waarmee u niet op het stedelijk containerpark terecht kan?
Aannemers, particulieren en tweedeverblijvers zijn welkom op ons depot.

Dagelijkse aanvoer is mogelijk. Voor grotere hoeveelheden vragen wij u vooraf te verwittigen.

Indien u niet in de mogelijkheid bent uw afval tot bij ons te brengen, kunnen we ook bij u een afvalcontainer plaatsen.

Richtlijnen: aan- en afvoer recyclagepark 

Bij de aanlevering en/of afhaling van goederen op onze site site verzoeken wij u vriendelijk om rekening te houden met de geldende richtlijnen. Indien dit niet het geval is kunnen wij u de toegang tot ons terrein weigeren.

  • Een eerste aanvoer voor nieuwe klanten is mogelijk, mits voorafgaande telefonische melding van uw komst. Gelieve per mail uw coördinaten en de nummerplaat van het trekkend voertuig door te geven. Wij creëren u als klant in ons bestand.
  • Bij aankomst op onze depot, rijdt u het voertuig tot op onze weegbrug en meldt u zich aan in de weegunit. Volg de scherminstructies of contacteer ons ter plaatse. Na de eerste weging opent de slagboom en kunt u gaan lossen in de juiste box. Na de losbeurt rijdt u terug op de weegbrug en doet u de tweede weging via de weegunit. U ontvangt automatisch een weegticket.
  • Afval of grondstoffen afdekken is verplicht. Voorzie uw aanhangwagen van een afdekzeil of net.
  • Deponeer uw afval op de voorziene plaats / box. Bij twijfel, vraag het even na.
  • Aangeboden afval dient vrij te zijn van milieubelastende stoffen. Het is niet toegelaten om KGA (klein gevaarlijk afval), AEEA (afgedankte elektrische & elektronische apparatuur), oliën en vetten, verontreinigde bodem, teerhoudende asfalt of dakbitumen en roofing te storten (tenzij schriftelijk overeengekomen).
  • Gebonden asbestcement dient opgeslagen te worden in de container met gesloten big-bag. Na het lossen dient men de big-bag terug te sluiten.

Enkel op deze manier kunnen wij samen de opgelegde richtlijnen omtent milieu correct opvolgen.
Door aanvoer/afhaling op ons terrein verklaart u zich akkoord met ons reglement.
Wij rekenen op een correcte toepassing en bieden u dan ook graag deze dienstverlening aan.

Respecteer tevens de Covid-19 richtlijnen op onze site, dit voor de veiligheid van onze werknemers en uzelf!


Wens je meer info over een dienst, een product of een prijs?
Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Veramme grondwerken
Grondwerk op elk terrein.

Contact